นิสิตหลักสูตร BBA (International Program) ได้เป็น Top 6 ของเอเชีย

เมื่อ วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา มีการแข่งขัน Hult Prize ซึ่งเป็นการแข่งขันแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมระดับโลกในระดับภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจัดขึ้น ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผลปรากฏว่าทีมนิสิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยได้เข้า รอบ 6 ทีมสุดท้ายในระดับภูมิภาคเอเชีย จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 50 ทีมจากทั่วภูมิภาคเอเชีย

ทีม OHANA ประกอบด้วยสมาชิก 4 คน โดยมีรายชื่อดังนี้
นายจักรพจน์ จิตรวรรณภา (BBA นานาชาติ)
นายพงศ์สัณห์ อาขุบุตร (BBA นานาชาติ)
นางสาวปุญญรักษ์ ชีรวณิชย์กุล (BALAC)
นางสาวสุปริญญาฐ์ คันธา (นิสิตเก่าคณะเศรษฐศาสตร์)

โดยมีนางสาวชนากานต์ ขจรเสรี (BBA นานาชาติ) เป็นผู้ประสานงาน