“สมัครตอนนี้ถึง 14 เมษายนได้รับส่วนลด Early Bird ทันที”

• คุณพร้อมกับตลาด AEC แล้วหรือยัง
• คุณพร้อมที่จะก้าวสู่ความสำเร็จแล้วหรือยัง
• คุณพร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันแล้วหรือยัง

พบกับหลักสูตรอบรมธุรกิจระยะสั้น Micro MBA ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะทำให้คุณเข้าใจการทำงานของธุรกิจทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ด้านกลยุทธ์ การจัดการ การตลาด การเงิน และอื่นๆ จากวิทยากรระดับประเทศ ซึ่งไม่ได้เพียงแค่ทฤษฎีตามตำรา แต่เป็นความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทันที
________________________________
รายวิชา
1) Consumer Behavior Design
2) Modern Marketing Concept
3) Consumer Experience Management
4) 360 IMC in Digital
5) Effective Public Speaking
6) Strategic Innovating & Balanced Scorecard Techniques
7) Strategy & Competitive Advantage
8) Effective Leadership in Learning Society
9) Logistic and Supply Chain Management
10) รายงานการเงินสำหรับผู้บริหาร
11) การวิเคราะห์งบการเงิน
12) กลยุทธ์การจัดการทางการเงินสมัยใหม่

ภาษา
หลักสูตรภาษาไทย

วิทยากร
-คณะอาจารย์คุณภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวิทยากรรับเชิญที่มีชื่อเสียงในวงการธุรกิจ

รุ่นที่เปิดรับสมัครในปีนี้
1) MICRO MBA รุ่นที่ 65: 23 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน (36 ชม)
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 18:00 – 21:00 (23 – 27 พฤษภาคม | 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน)
วันเสาร์ 09:00 – 12:00 และ 13:00 – 16:00 (28 พฤษภาคม)

2) MICRO MBA รุ่นที่ 66: 13 มิถุนายน – 24 มิถุนายน (36 ชม)
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 18:00 – 21:00 (13 – 17 มิถุนายน | 20 มิถุนายน – 24 มิถุนายน)
วันเสาร์ 09:00 – 12:00 และ 13:00 – 16:00 (18 มิถุนายน)

ใบประกาศนียบัตร
-วุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่อบรม
-คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
_________________________________
สมัครได้เลยที่
-application: http://goo.gl/forms/dScxxi9wkO

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

-Website: www.cbac-chula.com
-Facebook: https://www.facebook.com/micromba.cbac/
-Tel: 084-342-8887, 062-542-4989