งานวิจัยระดับโลก หนึ่งใน 100 ความภูมิใจ CBS

>>งานวิจัยระดับโลก หนึ่งใน 100 ความภูมิใจ CBS

ผลงานวิจัยเรื่อง ความสำคัญของความไว้วางใจในตลาดการค้าบนโลกออนไลน์ ของ ผศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี เป็นส่วนสำคัญหนึ่งของ 100 ความภูมิใจ ของ Chulalongkorn Business School ในปีที่ผ่านมา

http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/11617

2016-04-27T15:29:26+07:00 เมษายน 1st, 2016|