งานวิจัยของ ดร.ทิม นพรัมภา แห่งภาควิชาพาณิชยศาสตร์ Chulalongkorn Business School เรื่องการค้าไวน์ในตลาดล่วงหน้าได้รับพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำของโลก MSOM (Manufacturing and Service Operations Management) ก่อนจะได้รับเลือกให้เป็น Paper of the Month จากประธานสถาบัน INFORMS องค์กรชั้นนำทางวิชาการบริหารธุรกิจของโลก โดยปัจจุบันผลงานวิจัยชิ้นนี้ได้ถูกนำไปใช้ในการอ้างอิงแล้วหลายราย และยังจุดประกายให้รัฐบาลนิวยอร์ก ให้เงินสนับสนุนการสร้างตลาดล่วงหน้าสำหรับการซื้อขายไวน์ขึ้นด้วย
ล่าสุดนิตยสาร Wine Spectator นิตยสารชั้นนำของโลกด้านไวน์ได้นำเอาผลงานวิจัยชิ้นนี้ไปลงหน้าหนึ่ง และแสดงในหน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจแก่คณะเป็นอย่างยิ่ง

อ่านรายละเอียดได้ใน: http://www.vcharkarn.com/service/504605