ระบบชำระเงินของหลักสูตรพิเศษได้ถูกปิดเป็นเวลา 4 วัน 23-26 เม.ย.59
เพื่อทำการย้าย Server เป็นผลให้ URL ต่อไปนี้ไม่สามารถให้บริการได้

http://payment.acc.chula.ac.th/Fee/Admission
http://payment.acc.chula.ac.th/Fee/Acceptance
http://payment.acc.chula.ac.th/Fee/Student

ระบบจะเปิดให้บริหารอีกครั้งในวันที่ 27 เมษายน 2559