สาขาการเงินและการบัญชี จุฬาฯ ผงาดที่ 1 ของไทย และติด Top 150 ของโลก

>, คณาจารย์และเจ้าหน้าที่, ความสำเร็จ, นิสิตปัจจุบัน, นิสิตเก่า, ผู้สนใจศึกษาต่อ>สาขาการเงินและการบัญชี จุฬาฯ ผงาดที่ 1 ของไทย และติด Top 150 ของโลก

World-University-Rankings-R

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS World University Rankings by Subject ประจำปี 2016 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยถึง 27 สาขา นับเป็นการครองอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทยในสาขาวิชาต่างๆ มากที่สุด 6 ปีซ้อน โดยสาขาในสาขา Accounting and Finance และ Business and Management นั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดอันดับ Top 150 และ Top 200 ของโลกตามลำดับด้วย

ทั้งนี้ในปีนี้ QS ใช้เกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน คือ ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ ความมีชื่อเสียงจากการประเมินของผู้จ้างงาน การอ้างอิงผลงานวิชาการ และค่าความโดดเด่นทางวิชาการในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก

สามารถดูรายละเอียดการจัดอันดับได้ที่  QS World University Rankings by Subject 2016

2017-08-14T13:24:25+07:00 พฤษภาคม 5th, 2016|