ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทีม MightyTiti ที่ติดอันดับ Top 10 จาก 210 ทีมในการแข่งขันการเขียนโปรแกรมระดับอุดมศึกษา ACM-ICPC รอบแรก เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 และผ่านเข้าไปแข่งขันรอบที่สอง (ระดับประเทศ) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2559 นี้
สมาชิกทีม MightyTiti ได้แก่
นายภัคพงศ์ ศรีเจริญ ปี 3 สถิติ-การประกันภัย
นายนิวัฒน์ จันทร์สุเทพ ปี 3 สถิติ-BIT
นายธรรมธร ศุภสุรกุล ปี 3 สถิติ-คณิตศาสตร์

ข่าวที่ 10_1 ข่าวที่ 10_2