โครงการแข่งขันกรณีศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 11 – 12 มิ.ย. 2559 มีนิสิตป.ตรี ภาควิชาสถิติ เข้าร่วมแข่งขัน 8 ทีม รวม 30 คน

ขอขอบคุณ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่เอื้อเฟื้อโจทย์กรณีศึกษา ข้อมูลประกอบกรณีศึกษา และให้เกียรติมาเป็นกรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ

และขอขอบคุณ ศิษย์เก่าหลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต รุ่น 36 ที่ให้เกียรติมาเป็นกรรมการตัดสินรอบแรก

ข่าวที่ 5_3

ข่าวที่ 5_2