นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (BIT) ภาควิชาสถิติ จุฬาฯ นำผลงาน Senior projects ที่เกี่ยวข้องกับ Data Analytics จำนวน 6 ผลงาน ร่วมแสดงในส่วนนิทรรศการ Machine Learning ของงานเปิดตัวบริษัท Kasikorn Business Technology Group (KBTG) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 โดยมีผู้สนใจเข้าชมตลอดช่วงเวลานิทรรศการ

ข่าวที่ 1_2

ข่าวที่ 1_1