การรับสมัครรับทุนพัฒนาวิชาการไปศึกษาระดับปริญญาโท-เอก

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพัฒนาวิชาการไปศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2560

รายละเอียด (Download)

ใบสมัคร (Download)

2016-12-28T02:13:14+07:00 ธันวาคม 28th, 2016|