ด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์ประกาศเชิญชวนทั่วไปจัดจ้าง ค่าเช่าเต้นท์ติดแอร์ ตามรายละเอียดที่แนบมานี้แล้ว Download