Monthly Archives: มีนาคม 2017

>>มีนาคม
31 03, 2017

ประกาศสมัครรับทุนการศึกษา ประจำปี 2560 (เฉพาะนิสิตใหม่รหัส60)

2017-03-31T23:47:42+07:00 มีนาคม 31st, 2017|

ด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดให้สวัสดิการช่วยเหลือเงินทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2560 รายละเอียด Download ใบสมัครทุน(ปี1) Download

29 03, 2017

เอกสารและขั้นตอน สำหรับการสัมภาษณ์และรายงานตัว โครงการรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560

2017-03-29T17:34:41+07:00 มีนาคม 29th, 2017|

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 Download

29 03, 2017

ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560

2017-03-29T17:31:20+07:00 มีนาคม 29th, 2017|

สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 Download

9 03, 2017

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 25ประจำปีการศึกษา 2560

2017-03-14T16:14:29+07:00 มีนาคม 9th, 2017|

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) เปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 (ขยายเวลาถึง 4 พฤษภาคม 2560) โดยผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ https://account.cbs.chula.ac.th และกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.grad.chula.ac.th พร้อมกับแนบเอกสารประกอบการสมัครและนำมายื่นที่หลักสูตรฯ หมายเหตุ: ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบ CU-TEP และคะแนน CU-BEST ประกอบการสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-5740-2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ เอกสาร 1 ขั้นตอนการสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.grad.chula.ac.th (Download) เอกสาร 2 รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่น 25 ประจำปีการศึกษา 2560 (Download) เอกสาร 3 แบบหนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) (Download) เอกสาร 4 [...]

2 03, 2017

โครงการอบรม MMP รุ่นที่ 65

2017-08-14T13:24:16+07:00 มีนาคม 2nd, 2017|

พบกับ คอนเซ็ปต์การเรียนรู้ที่จะพาคุณไป กับโลกธุรกิจผ่าน พิเศษ! สมัครและชำระค่าอบรมภายใน 15 มีนาคม รับส่วนลด early bird เหลือเพียง 99,000 บาทเท่านั้น กรอกใบสมัคร Online ได้ที่ http://tinyurl.com/cbsmmp2017