ด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดให้สวัสดิการช่วยเหลือเงินทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2560

รายละเอียด Download
ใบสมัครทุน(ปี1) Download