Daily Archives: พฤษภาคม 25, 2017

25 05, 2017

ปรับจำนวนรับในการคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560

2017-05-25T15:20:07+07:00 พฤษภาคม 25th, 2017|

เนื่องจากมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโครงการรับตรง และสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบเคลียริงเฮาส์ จุฬาฯ จึงปรับจำนวนรับในการคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 ในบางคณะ หรือ สาขาวิชา Download

25 05, 2017

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาตร์มหาบัณฑิต สาขาการประกันภัย ประจำปีการศึกษา 2560

2017-05-25T15:05:36+07:00 พฤษภาคม 25th, 2017|

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ภาคปกติ Download รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ภาคนอกเวลาราชการ Download