Monthly Archives: มิถุนายน 2017

>>มิถุนายน
21 06, 2017

ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระบบรับกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560

2017-06-22T16:53:39+07:00 มิถุนายน 21st, 2017|

ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระบบรับกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 Download

21 06, 2017

โครงการอบรม “นักบัญชียุคใหม่” รุ่นที่ 16 (MAP#16)

2017-08-14T13:24:16+07:00 มิถุนายน 21st, 2017|

ภาควิชาการบัญชี จัดโครงการอบรม "นักบัญชียุคใหม่"รุ่นที่ 16 (MAP#16) ดูรายละเอียดโครงการตามไฟล์ที่แนบมานี้ Download และสนใจเข้าร่วมโครงการอบรม สมัครได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ https://goo.gl/goJc7L หรือ QR code ใบสมัคร

19 06, 2017

โครงการอบรม “ก้าวทันกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2560 ” รุ่นที่ 1

2017-06-22T16:54:25+07:00 มิถุนายน 19th, 2017|

โครงการอบรม "ก้าวทันกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2560 " รุ่นที่ 1 จัดโดย ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560. เวลา 8.30-17.15 น. ณ ห้อง 208 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค่าอบรม คนละ 2,500 บาท รับส่วนลด 300 บาท หากชำระเงินภายในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 (สำหรับหน่วยงานจุฬาฯ หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ การให้ส่วนลดจะถือตามวันที่ที่ได้รับการอนุมัติ) รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 200 บาท หากท่านเป็น นิสิตเก่าจุฬาฯ (ทุกคณะ) ผู้เข้าอบรม MAP/ANA ของภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ บุคลากรจุฬาฯ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ >> รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร ภาษีเงินได้นิติบุคคล2560 [...]

4 06, 2017

ตารางกิจกรรมต่างๆ กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ระบบทวิภาค ปีการศึกษา 2560

2017-06-22T16:55:42+07:00 มิถุนายน 4th, 2017|

ตารางกิจกรรมต่างๆ กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตใหม่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ระบบทวิภาค ปีการศึกษา 2560 Download

1 06, 2017

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดานบริเวณโดยรอบ ชั้น 3 อาคารไชยยศสมบัติ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2017-06-14T10:46:22+07:00 มิถุนายน 1st, 2017|

ประกาศประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดานบริเวณโดยรอบ ชั้น 3 อาคารไชยยศสมบัติ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามเอกสารแแนบ เอกสาร 1 ประกาศประกวดราคาจ้าง Download เอกสาร 2 เอกสารประกวดราคา Download เอกสาร 3 ขอบเขตของงาน (TOR) Download