Daily Archives: มิถุนายน 1, 2017

1 06, 2017

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดานบริเวณโดยรอบ ชั้น 3 อาคารไชยยศสมบัติ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2017-06-14T10:46:22+07:00 มิถุนายน 1st, 2017|

ประกาศประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดานบริเวณโดยรอบ ชั้น 3 อาคารไชยยศสมบัติ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามเอกสารแแนบ เอกสาร 1 ประกาศประกวดราคาจ้าง Download เอกสาร 2 เอกสารประกวดราคา Download เอกสาร 3 ขอบเขตของงาน (TOR) Download