Monthly Archives: สิงหาคม 2017

>>สิงหาคม
24 08, 2017

โครงการอบรม “TFRS15 รายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า”

2017-08-24T23:22:18+07:00 สิงหาคม 24th, 2017|

ภาควิชาการบัญชี จัดโครงการอบรม "TFRS15 รายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า" เหมาะสำหรับ ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560 (วิทยากร อ.ณัฐเสกข์ และ รศ.ดร.วรศักดิ์) ** รับจำนวนจำกัด ** รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดใบสมัคร

17 08, 2017

ประกาศราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียน204 , 205 และ208 ชั้น 2 อาคารไชยยศสมบัติ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน

2018-04-03T23:59:03+07:00 สิงหาคม 17th, 2017|

รายละเอียดประกาศ Download ขอบเขตของงาน (TOR) Download เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Download

1 08, 2017

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียน 204,205 และ 208 ชั้น 2 อาคารไชยสมบัติ 3 ด้วยวิธีการทางอิเส็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน

2018-04-03T23:58:36+07:00 สิงหาคม 1st, 2017|

ประกาศ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเส็กทรอนิกส์