ประกาศราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียน204 , 205 และ208 ชั้น 2 อาคารไชยยศสมบัติ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน

รายละเอียดประกาศ Download

ขอบเขตของงาน (TOR) Download

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Download

2018-04-03T23:59:03+07:00 สิงหาคม 17th, 2017|