โครงการปูพื้นฐานสู่ตลาดการลงทุนกับ “แอสแพน”
Aspen Fast Tips for Young Investors
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 – 16:00 น.
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/33KD1F
ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-218-5688 (คุณธีรพลหรือคุณเบนซ์) E-Mail : finlab@cbs.chula.ac.th