รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพัฒนาวิชาการไปศึกษาระดับปริญญาโท–เอก ณ ต่างประเทศ สาขาวิชาสถิติ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศรับสมัครทุน สาขาสถิติ ปี 2561 Click!
ใบสมัครทุนพัฒนาสถิติ งบ 61 Click!