5 คำคม ปฏิวัติธุรกิจ ปฏิรูปการศึกษา จากงานปาฐกถาเนื่องในโอกาส 80 ปี Chulalongkorn Business School

5 คำคม ปฏิวัติธุรกิจ ปฏิรูปการศึกษา จากงานปาฐกถาเนื่องในโอกาส 80 ปี Chulalongkorn Business School

โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ศาสตราภิชานกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

2018-04-09T22:58:23+07:00 เมษายน 9th, 2018|