หลักสูตร Micro MBA

“Disruption for Creation” ในโลกธุรกิจปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คุณสามารถ ‘สร้างโอกาส จากทุกการเปลี่ยนแปลง’
Micro MBA หลักสูตรอบรมธุรกิจระยะสั้น ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านธุรกิจต่างๆ เช่นการตลาด การจัดการ การเงินและบัญชี ที่จะทำให้คุณเข้าใจในกระบวนการที่จำเป็นในการทำธุรกิจตั้งเเต่เบื้องต้น ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงทันที พร้อมเปิดมุมมองเเละประสบการณ์ใหม่ๆทางธุรกิจในเชิงกว้าง

รายวิชา
1) Consumer Behavior
2) Consumer Experience Management
3) IMC in Digital
4) Modern Marketing Concept
5) Strategic Innovation & Balanced Scorecard Technique
6) Modern Entrepreneurs in Digital World
7) กลยุทธ์การบริหารเพื่อเอาชนะการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
8) Logistic and Supply Chain Management
9) รายงานการเงินสำหรับผู้บริหาร
10) การวิเคราะห์งบการเงิน
11) Modern Financial Management
12) Effective Public Speaking

ระยะเวลาของหลักสูตร
36 ชั่วโมง/หลักสูตร

ค่าธรรมเนียม
19,500 บาท/ท่าน รวมอาหารและอาหารว่าง

ภาษา
หลักสูตรภาษาไทย

วิทยากร
– คณะอาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวิทยากรรับเชิญที่มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจ

รุ่นที่เปิดรับสมัครในปีนี้
1) MICRO MBA รุ่นที่ 75
2 – 6 ก.ค. พ.ศ. 2561 (จ-ศ เวลา 18:00-21:00 น.)
9 – 12 ก.ค. พ.ศ. 2561 (จ-ศ เวลา 18:00-21:00 น.)
16 – 18 ก.ค. พ.ศ. 2561 (จ-ศ เวลา 18:00-21:00 น.)

2) MICRO MBA รุ่นที่ 76
23 – 26 ก.ค. พ.ศ. 2561 (จ-ศ เวลา 18:00-21:00 น.)
31 ก.ค.- 3 ส.ค. พ.ศ. 2561 (จ-ศ เวลา 18:00-21:00 น.)
6 – 9 ส.ค. พ.ศ. 2561 (จ-ศ เวลา 18:00-21:00 น.)

ใบประกาศนียบัตร
– เกียรติบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่อบรม
– คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมัครได้เลยที่
สำหรับการสมัคร: https://reg.bizcube-chula.com/signin
วิธีการสมัคร: https://bizcube-chula.com/how-to-apply/
*หมายเหตุ หลักสูตร Micro MBA รุ่น 75 และ 76 เปิดรับสมัครวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป*

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website: https://bizcube-chula.com
Line@: https://line.me/R/ti/p/%40bizcube.chula
Facebook: https://www.facebook.com/micromba.bizcube/
Email: bizcube.chula@gmail.com
Tel: 086-888-8845, 090-918-7726