หนังสือรับรองสายการเรียน

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)

(เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต)

(เลขเรียงลำดับ 0068 – 0071 รหัสคณะ/สาขา 00126002003, 00126002203, 00126012003 และ 00126012203)

 

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองสายการเรียน

หนังสือรับรองสายการเรียน (Word)

หนังสือรับรองสายการเรียน (PDF)