ประกาศคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2560

สรุปคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รับตรง (แบบปกติ) 2560 รอบก่อนสัมภาษณ์ เทียบ 3ปี

สรุปคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รับตรง (แบบปกติ) 2560 รอบก่อนสัมภาษณ์

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รับกลาง Admissions คณะพาณิชย์ฯ 2560 เทียบ 3ปี

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รับกลาง Admissions คณะพาณิชย์ฯ 2560

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด เทียบ GAT-PAT รับตรง กับ Admissions คณะพาณิชย์ฯ 2560