บทเพลงแห่งกาลเวลา 80 ปี พาณิชย์ – บัญชี จุฬาฯ
” เรื่องราวความทรงจำตลอด 80 ปีที่ผ่านมา จะถูกขับขานผ่านบทเพลง จากรุ่นสู่รุ่น ”

เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการก่อตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญนิสิตเก่าคณะฯ และบุคคลทั่วไป ร่วมย้อนรำลึกถึงความทรงจำแห่งกาลเวลาผ่านบทเพลง ในงาน “บทเพลงแห่งกาลเวลา 80 ปี พาณิชย์ – บัญชี จุฬาฯ”
ชมการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีและการแสดงของนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นอกจากคอนเสิร์ตแล้ว ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ ครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริเวณด้านข้างหอประชุมจุฬาฯ
บัตรราคา 500, 700 และ 1,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
รายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งหมด (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย) มอบเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
สามารถซื้อบัตรได้ที่ https://www.eventpop.me/e/3640-80thbanshichula
จัดแสดงในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
เวลา 15.00 – 18.00 น.
เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ เวลา 14.00 น.
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่จอดรถ
1. อาคารจามจุรีสแควร์
2. คณะอักษรศาสตร์
3. คณะรัฐศาสตร์
เงื่อนไขและข้อตกลง
1. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าหอประชุมจุฬาฯ
2. ซื้อบัตรแล้ว ไม่รับคืนทุกกรณี
3. สามารถนำบัตร E-ticket เข้างาน โดยไม่ตรวจชื่อตรงตามบัตร