เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและทาสีภายนอกอาคารไชยยศสมบัติ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “ เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและทาสีภายนอกอาคารไชยยศสมบัติ 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชึ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดตามเอกสารแนบ Click!

2018-06-17T23:19:37+07:00 มิถุนายน 17th, 2018|