วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ / หมายเหตุ
10 ก.ค. 61 สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4 (Admissions) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
14 ก.ค. 61 CU First Date 2561 ลานพระบรมรูปสองรัชกาล จุฬาฯ
19 ก.ค. 61 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะฯ ห้องประชุมอาคารมหิตลาธิเบศร
22 ก.ค. 61 วันพบผู้ปกครองของนิสิตใหม่ ห้องประชุมอาคารมหิตลาธิเบศร
26 ก.ค. 61 เปิดฟ้าบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
19-23 ก.ค. 61 ลงทะเบียนแรกเข้านิสิตใหม่ https://www.reg.chula.ac.th/
3 ส.ค. 61 พิธีปฐมนิเทศและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาฯ โปรดติดตามประกาศอีกครั้ง
4-6 ส.ค. 61 รับน้องก้าวใหม่ 2561 (รับน้องจุฬาฯ) โปรดติดตามประกาศอีกครั้ง
รอติดตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ พี่พาน้องเข้าห้องสอบ (สอบ CU-TEP) โปรดติดตามประกาศอีกครั้ง
14 ส.ค. 61 เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สัปดาห์ที่ 1-3 ของการเปิดเทอม กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ (ของคณะฯ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 

หมายเหตุ กำหนดการอื่นๆ ให้นิสิตใหม่ทุกคนติดตามได้ที่ https://www.reg.chula.ac.th/ ภายใต้หัวข้อ “กำหนดการนิสิตใหม่”่

โปรดศึกษาโดยละเอียดเนื่องจากมีเอกสารที่นิสิตต้องเตรียมเพื่อใช้ในการลงทะเบียนแรกเข้าแบบออนไลน์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม Download