ห้องปฏิบัติการทางการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จัดกิจกรรมอบรม “ปูพื้นฐานสู่ตลาดการลงทุนกับแอสเพน”                                    ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9:00-12:00 และ 13:00-16:00 การอบรมครั้งนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดสำหรับนิสิตทุกคณะฯและชั้นปี          รวมถึงบุคคลากรที่สนใจ
ลงทะเบียนผ่าน URL https://goo.gl/xyZmn6
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-218-5688 (คุณธีรพลหรือคุณเบนซ์)
E-mail : finlab@cbs.chula.ac.th