Daily Archives: พฤศจิกายน 7, 2018

7 11, 2018

Banshi Chula Openhouse 2018 : Life Store

2018-11-07T10:31:45+07:00 พฤศจิกายน 7th, 2018|

Banshi Chula Openhouse 2018 : Life Store 17 - 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 - 17.00 น. มารู้จักคณะบัญชีฯ ผ่านธุรกิจและสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวันของเรา ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #banshichulaopenhouse2018 #banshilifestore ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : Banshi Chula Openhouse 2018