Yearly Archives: 2019

>2019
24 10, 2019

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและคนสวน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-10-24T15:41:05+07:00 ตุลาคม 24th, 2019|

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและคนสวน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดประกาศประกวดราคา Download เอกสารประกวดราคา Download

15 10, 2019

โครงการ “เสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs for PAEs และ TFRS for NPAEs)”

2019-10-15T10:37:54+07:00 ตุลาคม 15th, 2019|

📌เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ “เสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs for PAEs และ TFRS for NPAEs)” - ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRSs ปรับปรุง 2562 บังคับใช้ปี 2563 จำนวน 8 ฉบับ - ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า และ กลุ่ม TFRSs สำหรับเครื่องมือทางการเงิน ที่บังคับใช้ปี 2563 - ประเด็นทางการรายงานทางการเงินที่น่าสนใจของ TFRSs ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน - สาระสำคัญของกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงืน ที่จะบังคับใช้ปี 2564 - ทิศทางการปรับปรุง TFRS for NPAEs - ทิศทาง/ ประเด็นในการปรับปรุง TFRSs ในอนาคต วันพุธที่ 18 ธ.ค. 2562 เวลา [...]

15 10, 2019

CBS Lifelong Learning Unit

2019-10-15T09:01:47+07:00 ตุลาคม 15th, 2019|

ขอเรียนเชิญ CBS Alumni เข้าฟังการบรรยายเรื่อง “Global Competitiveness 2019” โดย ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 18-21 น. ณ ห้อง 206 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน QR Code ข้างล่างนี้ หรือที่ https://forms.gle/MdoLwKQt9xjUdSHFA ภายในวันพฤหัสที่ 17 ตุลาคม 2562

30 09, 2019

Dean of Chulalongkorn Business School joined the peer review team for EQUIS, world’s top accreditation in business education

2019-09-30T14:35:43+07:00 กันยายน 30th, 2019|

Dean of Chulalongkorn Business School joined the peer review team for EQUIS, world’s top accreditation in business education Asst.Prof.Dr. Wilert Puriwat, Dean of Chulalongkorn Business School, visited Manchester Metropolitan University’s Business School as a member of the peer review team for the EQUIS accreditation visit. The intensive initial visit was during 24th-26th September 2019. EQUIS, [...]

25 09, 2019

นิสิต BBA บัญชีฯ จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ และชมเชย จากเวที Shopee 9.9 Contest “ก้าว เปลี่ยน โลก”

2019-09-25T18:21:55+07:00 กันยายน 25th, 2019|

นิสิต BBA บัญชีฯ จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ และชมเชย จากเวที Shopee 9.9 Contest "ก้าว เปลี่ยน โลก" โดยนิสิตจากหลักสูตร BBA (International Program) คณะบัญชีฯ จุฬาฯสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชยจากทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 400 ทีมทั่วประเทศ รางวัลชนะเลิศ ทีม Marathon On Fire 1. ชนิดา นาไพศาล 2. ศิรภัสสร พฤกษ์สุวรรณ 3. ธีรดนย์ บุญเฉย รางวัลชมเชย ทีม: PR Gals 1. ชยานันต์ คำหอม 2. ชนิสรา ศรีจันทร์โพธิคุณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลมา ณ ที่นี้ด้วยครับ #ChulalongkornBusinessSchool

25 09, 2019

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จัดสัมมนา จีน-อเมริกา พลิกมุมคิดสู้สงครามการค้า

2019-09-25T18:11:43+07:00 กันยายน 25th, 2019|

เรียนเชิญศิษย์เก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ร่วมสัมมนา จีน-อเมริกา พลิกมุมคิดสู้สงครามการค้า โดย อ.ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร วันที่ 9 ต.ค. 2562 เวลา 18:00-21:00 น. ณ โรงละครเภตราลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย #ChulalongkornBusinessSchool #CBSLifeLongLearning #Series2

12 09, 2019

หลักสูตรการตลาดและแบรนด์ Chula MMM รุ่นที่ 63

2019-09-12T15:29:20+07:00 กันยายน 12th, 2019|

หลักสูตรการตลาดและแบรนด์ Chula MMM รุ่นที่ 63 - ความรู้เนื้อ ๆ ทันสมัยจากตัวจริงการตลาดไทย - สะดวก เรียนนอกเวลา และใช้เวลาเพียงเดือนเดียวจบ - ความสัมพันธ์แข็งแกร่งจากศิษย์เก่ามากกว่า 60 รุ่น - เรียนครบ 80% รับวุฒิบัตรจุฬาฯ เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงรุนแรงและรวดเร็ว....การตลาดต้องผ่าเหล่า (Marketing Mutation)....มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้การตลาดและแบรนด์แบบ ‘ผ่าเหล่า’ กับวิทยากรชั้นนำจากภาคธุรกิจและคณาจารย์การตลาด จุฬาฯ อบรมระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 62 สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.chula-mmm.com สมัครด่วน 60 ที่นั่งเท่านั้น!

12 09, 2019

Grand Open House 2019 : GRADUATE PROGRAMS

2019-09-12T12:59:23+07:00 กันยายน 12th, 2019|

Grand Open House 2019 : GRADUATE PROGRAMS The Grand Open House of all 13 Graduate Programs at Chulalongkorn Business School will be held on Sunday October 6, 2019 during 12:00 – 15:30 at Jaiyossompati 3 Building (อาคารไชยยศสมบัติ 3). Each registrant will receive a tote bag with contact information of all graduate programs together with [...]

14 08, 2019

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2019-08-14T13:36:51+07:00 สิงหาคม 14th, 2019|

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

9 08, 2019

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน 307 , 309 ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-08-09T13:00:49+07:00 สิงหาคม 9th, 2019|

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน 307 , 309 ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด