เปิดรับสมัครโครงการอบรม

ตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล
(
Pre –CIA) รุ่น 27

เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ หรือจนกว่าจะเต็ม (เฉพาะในเวลาทำการ)

เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

อบรมเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์  เวลา 9.00 – 16.00 น.

ส่งใบสมัครและหลักฐานมาได้ที่

E-mail: cia@cbs.chula.ac.th

โทร. 02-218-5702

ใบสมัคร

รายละเอียด

รายละเอียดการชำระค่าอบรม