Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2019

>>กุมภาพันธ์
28 02, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดสูท หญิง จำนวน 64 ตัว ชาย จำนวน 32 ตัว รวมเป็น 96 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

2019-02-28T10:37:15+07:00 กุมภาพันธ์ 28th, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดสูท หญิง จำนวน 64 ตัว ชาย จำนวน 32 ตัว รวมเป็น 96 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดการประกาศผู้ชนะ    

28 02, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-28T09:37:54+07:00 กุมภาพันธ์ 28th, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  

25 02, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมค์ประชุม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-25T16:12:29+07:00 กุมภาพันธ์ 25th, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมค์ประชุม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะซื้อชุดไมค์ประชุมจำนวน 1 ชุด  

14 02, 2019

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ)  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 10  ประจำปีการศึกษา 2562 

2019-03-05T11:37:17+07:00 กุมภาพันธ์ 14th, 2019|

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ)  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 10  ประจำปีการศึกษา 2562   เปิดรับสมัครแขนงวิชาคณิตศาสตร์การประกันชีวิต   และแขนงวิชาการจัดการการเสี่ยงภัย  ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2562   Download แบบฟอร์มตามเอกสารแนบ ใบสมัครประกันภัยภาคนอกเวลาราชการ_2562_รุ่นที่10 รายละเอียดแนบท้าย_ประกันภัย2562 หนังสือรับรอง_ภาคนอกเวลาราชการ      

12 02, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ Cloud Desktop-2562 จำนวน 26 เครื่อง

2019-02-12T11:52:39+07:00 กุมภาพันธ์ 12th, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ Cloud Desktop-2562 จำนวน 26 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะ Cloud Desktop  

12 02, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Blade Server) จำนวน 1 งาน

2019-02-12T11:42:49+07:00 กุมภาพันธ์ 12th, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Blade Server) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา Blade Server  

7 02, 2019

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างผลิตสื่อการสอนออนไลน์ รายวิชาวางแผนการลงทุนด้วย Excel และรายวิชา Data Visualization จำนวน 2 ชุด

2019-02-07T14:36:15+07:00 กุมภาพันธ์ 7th, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างผลิตสื่อการสอนออนไลน์ รายวิชาวางแผนการลงทุนด้วย Excel และรายวิชา Data Visualization จำนวน 2 ชุด  โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา_แผนการเรียนออนไลน์

6 02, 2019

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “IFRS 17 Insurance Contracts” และ IFRS 17 for Insurers

2019-02-06T15:02:25+07:00 กุมภาพันธ์ 6th, 2019|

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “IFRS 17 Insurance Contracts” และ IFRS 17 for Insurers โดย คุณนงลักษณ์  พุ่มน้อย  Partner – Thailand Insurance Leader บริษัท สำนักงาน EY ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม  2562  เวลา 9.00 - 12.00 น.  และ 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 108 อาคารไชยยศสมบัติ 3 และห้อง 1104 อาคารมหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับฟังการบรรยาย  สำรองที่นั่งได้ที่ ภาควิชาสถิติ  โทร. 02-2185650-1  [...]

5 02, 2019

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู/ชม จำนวน 4 เครื่อง

2019-02-05T16:39:26+07:00 กุมภาพันธ์ 5th, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู/ชม จำนวน 4 เครื่อง โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ประกาศผู้ชนะราคา