ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมค์ประชุม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะซื้อชุดไมค์ประชุมจำนวน 1 ชุด