ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดสูท หญิง จำนวน 64 ตัว ชาย จำนวน 32 ตัว รวมเป็น 96 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดการประกาศผู้ชนะ