รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่นที่ 27 (MAcc 27)
ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2562
เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://account.cbs.chula.ac.th หรือ
Facebook: ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ 
หากสนใจสมัครเข้าไปกรอกข้อมูล ในระบบรับสมัครเข้าศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย ได้ที่ https://www.register.gradchula.com/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-5740-2