ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อถังดับเพลิง ชนิดน้ำยาเหลวระเหย HOLOTRON 1 จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อถังดับเพลิง ชนิดน้ำยาเหลวระเหย HOLOTRON 1