ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าพาหนะรถบัสโดยสาร ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน

>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าพาหนะรถบัสโดยสาร ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าพาหนะรถบัสโดยสาร ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าพาหนะรถบัสโดยสายขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน

2019-04-01T15:16:18+07:00 April 1st, 2019|