ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์โคมไฟเวทีปรับทิศทางได้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์โคมไฟเวทีปรับทิศทางได้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์โคมไฟเวทีปรับทิศทางได้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็นพีเอ เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด

รายละเอียด

2019-04-01T15:33:46+07:00 April 1st, 2019|