ประกาศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7  จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 21,600 บาทเพื่อปฏิบัติงานการเงินและบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

รายละเอียดตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7