ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ จัด โครงการอบรม
“รู้บัญชี เข้าใจภาษีและการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ”

****************************************************
วันจันทร์ที่ 11 – วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา 8.30 น. – 16.45 น.
ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

****************************************************
สามารถเลือกสมัครเข้าอบรมแต่ละวันได้

แนะนำ ทั้ง 3 วัน (11+12+13) สำหรับ ผู้ที่ไม่มีพื้นความรู้ด้านบัญชี
และ สองวันหลัง (12+13) สำหรับ นักบัญชี

****************************************************
สมัครอบรม..
https://forms.gle/yQ1heeiuwuMnfgUWA

ใบสมัคร โครงการอบรม “รู้บัญชี เข้าใจภาษีและการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ”

รับจำนวนจำกัด!

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E-mail : acctraining@cbs.chula.ac.th

Tel. 02-218-5798-9, 02-218-5740-2

Facebook : Acctraining CBS Chula