Monthly Archives: สิงหาคม 2019

>>สิงหาคม
14 08, 2019

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2019-08-14T13:36:51+07:00 สิงหาคม 14th, 2019|

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

9 08, 2019

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน 307 , 309 ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-08-09T13:00:49+07:00 สิงหาคม 9th, 2019|

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน 307 , 309 ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

9 08, 2019

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน 305 , 306 ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-08-09T12:54:35+07:00 สิงหาคม 9th, 2019|

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน 305 , 306 ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

1 08, 2019

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

2019-08-01T14:13:11+07:00 สิงหาคม 1st, 2019|

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) รายละเอียด