Daily Archives: สิงหาคม 14, 2019

14 08, 2019

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2019-08-14T13:36:51+07:00 สิงหาคม 14th, 2019|

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)