เรียนเชิญศิษย์เก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ร่วมสัมมนา จีน-อเมริกา พลิกมุมคิดสู้สงครามการค้า โดย อ.ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร วันที่ 9 ต.ค. 2562 เวลา 18:00-21:00 น. ณ โรงละครเภตราลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
#ChulalongkornBusinessSchool
#CBSLifeLongLearning
#Series2