นิสิต BBA บัญชีฯ จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ และชมเชย จากเวที Shopee 9.9 Contest “ก้าว เปลี่ยน โลก”

โดยนิสิตจากหลักสูตร BBA (International Program) คณะบัญชีฯ จุฬาฯสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชยจากทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 400 ทีมทั่วประเทศ

รางวัลชนะเลิศ
ทีม Marathon On Fire
1. ชนิดา นาไพศาล
2. ศิรภัสสร พฤกษ์สุวรรณ
3. ธีรดนย์ บุญเฉย

รางวัลชมเชย
ทีม: PR Gals
1. ชยานันต์ คำหอม
2. ชนิสรา ศรีจันทร์โพธิคุณ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
#ChulalongkornBusinessSchool