โครงการสัมมนาหลักสูตร MBA “The Power of the Second:คำว่าที่ 2 ใช่จะเป็นรองเสมอไป”

ในวันที่: เสาร์ที่ 22 ก.พ. 2563
เวลา : 14.00 -16.00 น.
สถานที่ : ห้อง Auditorium 801 จามจุรี 10 จุฬาฯ
****ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ****
****เปิดรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ****
สนใจกรอกใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่ง : https://forms.gle/xpA2ptpwt9zMus6RA