นิสิตหลักสูตร BBA (International) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศศักดาเป็นตัวแทนประเทศไทยคว้ารางวัลจากการแข่งขัน The John Molson Undergraduate Case Competition (JMUCC) ซึ่งเป็นการแข่งขันกรณีศึกษาทางธุรกิจที่มีมหาวิทยาลัยระดับโลกเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมากที่สุด เช่น University of California at Berkeley, University of Pennsylvania (Whaton), University of Southern California, University of New South Wales, Nanyang Technological University และมหาวิทยาลัยชื่อดังอื่น ๆ ทั่วโลกรวม 28 แห่ง โดยการแข่งขันนี้จัดขึ้นที่เมืองมอนทริออล ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 23-29 กุมภาพันธ์ 2563

ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมจาก หลักสูตร BBA (International) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้ารอบสุดท้าย และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้สำเร็จ

รายชื่อนิสิตผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้

1. นางสาวณัฐธยาน์ สิทธิศรัณย์กุล

2. นายภากร ชวนะลิขิกร

3. นางสาวปภาดา มะโนทัย

4. นางสาวอาภานันท์ จันทร์ตรี

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ทิม นพรัมภา