คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ขอเชิญสมัครหลักสูตรออนไลน์ “Quick MBA From Home รุ่นที่ 1” เรียนบริหารธุรกิจเร่งรัด 14 วันจบ ซึ่งคณะบัญชี จุฬาฯ จัดขึ้นเพื่อให้นักธุรกิจสามารถบริหารจัดการพิชิตวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยวิทยากรผู้บริหารระดับประเทศ

ฟรี รับเพียง 100 ท่านเท่านั้น!

หลักสูตรเรียนออนไลน์ระหว่างวันที่ 24 เม.ย. – 9 พ.ค. 2563 รวม 14 วิชา

วิทยากรระดับชาติ อาทิ:
รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 46)

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ CEO AIS (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 41 และ MBA จุฬาฯ)

คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย CEO ออมสิน(MBA จุฬาฯ)

คุณนวลพรรณ ล่ำซำ CEO เมืองไทยประกันภัย (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 44)

คุณขัตติยา อินทรวิชัย CEO KBank (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 44)

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะบัญชี จุฬาฯ กรรมการ SCG และ SCB (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 47)

รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะบัญชี จุฬาฯ กรรมการ กลต. (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 47)

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและกรรมการบริหาร SENA Development (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 51)

นอกจากนั้นยังมีคณาจารย์และผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จอีกเป็นจำนวนมาก เช่น กันต์ กันตถาวร (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 64) สุนาถ ธนสารอักษร MD Rabbit’s Tale (MS in Marketing จุฬาฯ)

ทั้งนี้วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 18:00-19:30 เป็นชั้นเรียนสุดพิเศษในหัวข้อ Leadership in Covid Crisis Management

วิทยากรโดย รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี บัญชีฯ จุฬา คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ CEO AIS และคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย CEO ออมสิน

ดำเนินรายการโดย อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ภาควิชาการตลาด บัญชี จุฬาฯ

ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนด่วนเพื่อสมัครเข้าคัดเลือกร่วมโครงการ จำกัด 100 ที่นั่งเท่านั้น ทั้งนี้ผู้เรียนต้องสามารถเข้าเรียนได้ตลอดโครงการ เมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้วจะได้รับ Certificate จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

ลงทะเบียน: shorturl.at/djDQR

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
cbsacademy@cbs.chula.ac.th

https://www.facebook.com/cbsAcademyChula/