คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ขอเชิญสมัครหลักสูตรออนไลน์ “Quick MBA From Home” เรียนบริหารธุรกิจเร่งรัด 14 วันจบ ซึ่งคณะบัญชี จุฬาฯ จัดขึ้นเพื่อให้นักธุรกิจสามารถบริหารจัดการพิชิตวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยวิทยากรผู้บริหารระดับประเทศ

รับรุ่นแรก 1,000 ท่านเต็มแล้ว! เชิญลงเพื่อรอเรียนรุ่นถัดไป

เรียนรวม 14 วิชาโดยวิทยากรระดับชาติ อาทิ:
รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 46)

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ CEO AIS (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 41 และ MBA จุฬาฯ)

คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย CEO ออมสิน(MBA จุฬาฯ)

คุณนวลพรรณ ล่ำซำ CEO เมืองไทยประกันภัย (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 44)

คุณขัตติยา อินทรวิชัย CEO KBank (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 44)

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะบัญชี จุฬาฯ กรรมการ SCG และ SCB (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 47)

รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะบัญชี จุฬาฯ กรรมการ กลต. (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 47)

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและกรรมการบริหาร SENA Development (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 51)

นอกจากนั้นยังมีคณาจารย์และผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จอีกเป็นจำนวนมาก เช่น

กันต์ กันตถาวร (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 64)

สุนาถ ธนสารอักษร MD Rabbit’s Tale (MS in Marketing จุฬาฯ)

ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนด่วนเพื่อสมัครเข้าคัดเลือกร่วมโครงการรุ่นถัดไป ทั้งนี้ผู้เรียนต้องสามารถเข้าเรียนได้ตลอดโครงการ เมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้วจะได้รับ Certificate จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

ลงทะเบียน: shorturl.at/oBTW1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
cbsacademy@cbs.chula.ac.th

https://www.facebook.com/cbsAcademyChula