เสริมสร้างและยืนยันอันดับ top 100 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้านชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation) และอันดับหนึ่งในประเทศไทย โดย QS World University Rankings 2021

2020-06-21T18:49:18+07:00มิถุนายน 21st, 2020|

เสริมสร้างและยืนยันอันดับ top 100 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้านชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation) และอันดับหนึ่งในประเทศไทย โดย QS World University Rankings 2021 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด Dean’s Distinguished Lecture Series: Top World-class Professors Sessions รวมจากมหาวิทยาลัยระดับโลกมาที่คณะบัญชี จุฬาฯ ทั้ง Harvard-Oxford-Cambridge-Stanford สมัครด่วนครับ: tny.sh/REG0620 ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ แต่อาจมีจำนวนจำกัดครับ