เสริมสร้างและยืนยันอันดับ top 100 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้านชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation) และอันดับหนึ่งในประเทศไทย โดย QS World University Rankings 2021

  • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด Dean’s Distinguished Lecture Series: Top World-class Professors Sessions
    รวมจากมหาวิทยาลัยระดับโลกมาที่คณะบัญชี จุฬาฯ ทั้ง Harvard-Oxford-Cambridge-Stanford

สมัครด่วนครับ: tny.sh/REG0620

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ แต่อาจมีจำนวนจำกัดครับ